-=----------------------------------------=----------------------------------------=-
Projekt CALP [Projekt na záchranu české Atari literatury]
VSTOUPIT

CALP [Czech Atari Literature Preservation] project
ENTER
-=----------------------------------------=----------------------------------------=-

Co se píše jinde / Atari news from other sites:
================================

cz | sk | en | pl | de | aukro / ebay / ... |

Chybí tu váš oblíbený novinkový server? Napište mi. / Your favourite news server is missing? Contact me.

cz

ASMA

15.08.2015 | S velk?m smutkem oznamujeme, ?e n?s nav?dy opustil n?? kamar?d a v?znamn? ASMA p?isp?vatel Mariusz "Ramos" Rozwadowski. Bude n?m...
15.08.2015 | S velkm smutkem oznamujeme, e ns navdy opustil n kamard a vznamn ASMA p?isp?vatel Mariusz "Ramos" Rozwadowski. Bude nm...
31.12.2013 | V?e nejlep?? do nov?ho roku! Nov? ASMA je zde a m? ji? 5016 song? (z nich? je 400 nov?ch). Hodn? soubor? m? opraveno bin?rky i...
31.12.2013 | Ve nejlep do novho roku! Nov ASMA je zde a m ji 5016 song? (z nich je 400 novch). Hodn? soubor? m opraveno binrky i...
31.12.2013 | Ve nejlep do novho roku! Nov ASMA je zde a m ji 5016 song (z nich je 400 novch). Hodn soubor m opraveno binrky i...
12.12.2012 | Vesel Vanoce! Asma 3.6 je venku a pin 315 novch skladeb (celkem u jich je 4630). Databze ASMADB bude aktualizovna...
12.12.2012 | Vesel? Vanoce! Asma 3.6 je venku a p?in??? 315 nov?ch skladeb (celkem u? jich je 4630). Datab?ze ASMADB bude aktualizov?na...
12.12.2012 | Vesel Vanoce! Asma 3.6 je venku a p?in 315 novch skladeb (celkem u jich je 4630). Databze ASMADB bude aktualizovna...
12.12.2012 | Vesel Vanoce! Asma 3.6 je venku a pin 315 novch skladeb (celkem u jich je 4630). Databze ASMADB bude aktualizovna...
24.02.2012 | Nezvladli jsme dokonit novou verzi archivu do Vnoc, ale konen je to tu! V ASMA 3.5 je 460 novch song a celkem jich archv...
24.02.2012 | Nezvladli jsme dokonit novou verzi archivu do Vnoc, ale konen je to tu! V ASMA 3.5 je 460 novch song a celkem jich archv...
24.02.2012 | Sice jsme nestihli dokonit novou verzi archivu do Vnoc, nyn je ale konen zde! ASMA 3.5 obsahuje 4317 song, ze kterch je...
18.01.2011 | Aktualizace nativn?ho p?ehr?va?e SAPEmu na v0.2.
18.01.2011 | Aktualizace nativnho p?ehrva?e SAPEmu na v0.2.
18.01.2011 | Aktualizace nativnho pehrvae SAPEmu na v0.2.
22.12.2010 | Jako p?ed?asn? vano?n? d?rek p?in???me dal?? aktualizaci na?eho archivu - verzi 3.4. ASMA nyn? obsahuje 3862 song?! V sekci...
22.12.2010 | Jako p?ed?asn vano?n drek p?inme dal aktualizaci naeho archivu - verzi 3.4. ASMA nyn obsahuje 3862 song?! V sekci...
22.12.2010 | Jako pedasn vanon drek pinme dal aktualizaci naeho archivu - verzi 3.4. ASMA nyn obsahuje 3862 song! V sekci...
30.12.2009 | Ode dne?ka si m??ete p?ehr?t SAP skladby p??mo v prohl??e?i. Sta?? k tomu m?t nainstalovnou podporu pro Flash.
30.12.2009 | Ode dneka si m?ete p?ehrt SAP skladby p?mo v prohle?i. Sta? k tomu mt nainstalovnou podporu pro Flash.
30.12.2009 | Ode dneka si mete pehrt SAP skladby pmo v prohlei. Sta k tomu mt nainstalovnou podporu pro Flash.
29.05.2009 | Ale ne, to opravdu ubhlo vce ne 21 msc od vydn posledn verze? Konen jsme zpt s novm updatem, je tu 308 novch song....
10.06.2008 | Novinky v sekci Pehrvae: ASAP byl updatovn na verzi 1.2.0, mmSAP updatovn na verzi mmSAP2 2.0.1, s mnoha vylepenmi od...
23.08.2007 | Jeden?ct m?s?c? po posledn?m updatu zde m?me novou verzi ASMA 3.2, kter? pokra?uje v l?m?n? rekord?. 360 nov?ch skladeb (Co? je...
23.08.2007 | Jedenct msc po poslednm updatu zde mme novou verzi ASMA 3.2, kter pokrauje v lmn rekord. 360 novch skladeb (Co je...
27.09.2006 | ASMA 3.1 - doposud nejvt update. 188 novch skladeb, mnoho oprav a zmn. A nejen to. havou novinkou je ASMADB, umoujc...
03.01.2006 | Dal rok, dal release, dal milnk. AMSA 3.0 pin celkem 2006 song, z nich 128 jsou nov! Krom toho v tto verz bylo...
29.04.2005 | Pidna nov, vylepen verze SAPMakeru 5, vetn Linux verze. Zaktualizovn SAP plug-in do xmms na posledn, opravenou verzi...
15.12.2004 | Anglick verze tchto strnek je nyn hostovna na serveru Atari.Org, protoe nad pvodnm umstnm u nemm kontrolu. Strnky...
15.07.2004 | Opravil jsem pr drobnch chybiek v adresov struktue a dokumentaci. Ani nestoj za optovn staen :-) Pokud hledte rychl...
00.00.0000 | Ale ne, to opravdu ub?hlo v?ce ne? 21 m?s?c? od vyd?n? posledn? verze? Kone?n? jsme zp?t s nov?m updatem, je tu 308 nov?ch song?....
00.00.0000 | Ale ne, to opravdu ub?hlo vce ne 21 m?sc? od vydn posledn verze? Kone?n? jsme zp?t s novm updatem, je tu 308 novch song?....
00.00.0000 | ASMA 3.1 - doposud nejv?t?? update. 188 nov?ch skladeb, mnoho oprav a zm?n. A nejen to. ?havou novinkou je ASMADB, umo??uj?c?...
00.00.0000 | Nezvladli jsme dokon?it novou verzi archivu do V?noc, ale kone?n? je to tu! V ASMA 3.5 je 460 nov?ch song? a celkem jich arch?v...
00.00.0000 | Nezvladli jsme dokon?it novou verzi archivu do Vnoc, ale kone?n? je to tu! V ASMA 3.5 je 460 novch song? a celkem jich archv...
00.00.0000 | Novinky v sekci P?ehr?va?e: ASAP byl updatov?n na verzi 1.2.0, mmSAP updatov?n na verzi mmSAP2 2.0.1, s mnoha vylep?en?mi od minul
00.00.0000 | Novinky v sekci P?ehrva?e: ASAP byl updatovn na verzi 1.2.0, mmSAP updatovn na verzi mmSAP2 2.0.1, s mnoha vylepenmi od...
00.00.0000 | Pojdte si sthnout ASMA 2.9 - obsahuje 69 novch song, spoustu opravench daj o autorech, nov ripy a odstrann duplicity....
00.00.0000 | Vy?la nov? ASMA 3.8, kter? je tentokr?t v?nov?na Ramosovi. Vychutnejte si 273 nov?ch song? (celkem jiz 5281). Bylo p?id?na...
00.00.0000 | Vyla nov ASMA 3.8, kter je tentokrt v?novna Ramosovi. Vychutnejte si 273 novch song? (celkem jiz 5281). Bylo p?idna...